Treceți la conținutul principal

Postări

Prezentat

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, abilități şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor. În prezent, există o reorientare structurală şi funcţională a asistenţei sociale de la furnizarea prestaţiilor financiare ca principală formă de sprijin, la servicii sociale adresate persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc. Serviciile sociale au ca scop atât prevenirea instalării unor procese sociale patologice ( abandonul şi neglijarea copiilor, abuzul și violenţa domestică, consumul de droguri, delincvenţa,  abandonul şcolar,  inadaptarea la stresul produs de bolile cronice, HI

Cele mai recente postări